Doe de postcodecheck

Glasvezel, ook voor u?

Aanbod

Ruim 50% van de bewoners hebben zich ingeschreven voor glasvezel. De aanleg gaat dus door! Glasdraad Oldambt start met de voorbereidingen op de aanleg van het netwerk.

Heeft u zich tijdens de vraagbundeling niet aangemeld maar wilt u zich alsnog aanmelden voor een glasvezelaansluiting? Dan kunt u dit apart melden via oldambt@glasdraad.nl. GlasDraad beoordeelt dan of uw adres binnen het aansluitgebied valt en maakt waar mogelijk een offerte voor u op maat.

Voor adressen in de kleine kernen (mét een coax-aansluiting)

Optie A, afkoop:
U koopt de aansluiting (oftewel het vastrecht) af voor € 300,-. Daarnaast neemt u een abonnement af bij een serviceprovider.

OF

Optie B, afkoop in 2 termijnen:
U koopt de aansluiting in 2 termijnen af, waarbij u tweemaal een bedrag betaalt van € 160,-. Daarnaast neemt u een abonnement af bij een serviceprovider.

Voor adressen in het buitengebied (zónder coax-aansluiting)

Optie A, afkoop:
U koopt de aansluiting (oftewel het vastrecht) af voor € 2.300,-. Daarnaast neemt u een abonnement af bij een serviceprovider.

OF

Optie B, maandelijkse variant:
U betaalt eenmalig een bedrag van € 100,- en daarna maandelijks een bijdrage van € 20,- (vastrechtvergoeding). Dat maandbedrag betaalt u gedurende 15 jaar, waarna u het kunt afkopen voor € 15,-. Daarnaast neemt u een abonnement af bij een serviceprovider*.

OF

Optie C, afkoop in 2 termijnen:
U koopt de aansluiting in 2 termijnen af, waarbij u tweemaal een bedrag betaalt van € 1.200,-. Daarnaast neemt u een abonnement af bij een serviceprovider.

  • Alle prijzen zijn inclusief btw.
  • Er vindt indexatie plaats op de maandelijkse termijnbedragen

Let op: u betaalt pas als het netwerk is gebouwd en uw huis netjes is aangesloten. Dit geeft u ruim de tijd om de benodigde bedragen te organiseren.

Let op: Indien u geen abonnement heeft afgesloten voor 31 december 2023 en Glasdraad heeft uw woning wel aangesloten, dan brengen wij naast de vastrechtvergoeding extra eenmalige kosten in rekening van € 250,-.

Let op: Inschrijven na de vraagbundeling is mogelijk, maar dan wordt het duurder. U betaalt dan aansluitkosten op basis van een persoonlijke offerte. Voor adressen in de kernen geldt hierbij een minimumbedrag van € 850,-. Voor adressen in het buitengebied geldt een minimumbedrag van € 3.000,-.

Waarom moet ik betalen voor mijn glasvezelaansluiting?

Stabiel internet, telefonie en televisie worden doorgaans gezien als basisvoorziening. Maar dit is in Nederland en Europa niet zo georganiseerd. De leveranciers van de telefoon- of coaxkabel, en tegenwoordig ook glasvezel, zijn private ondernemingen. De eigenaars van de telefoonkabel en coax verdienen de aanleg van het netwerk terug omdat ze zelf diensten over het netwerk leveren. In de abonnementsprijzen zijn aanleg en onderhoud verrekend. Zij kiezen er voor om niet te investeren in ‘dure’ gebieden die gekenmerkt worden door lange afstanden, lastige infrastructuur of kleine aantallen aansluitingen.

GlasDraad heeft de ambitie om bewoners en ondernemers in dit soort gebieden toegang te geven tot het betrouwbare én betaalbare glasvezelnetwerk. Daarom hebben wij een aanbod gemaakt voor alle adressen in Oldambt. Dit is uniek in de markt. Grote providers nemen deze adressen nooit mee, aangezien die voor hen veel te duur zijn.

Er bestaat een zeer groot verschil in aanlegkosten tussen kernen en de buitengebieden. Onvermijdelijk is dit ook terug te zien in het aanbod van GlasDraad Oldambt. Om de glasvezelaansluiting voor iedereen in het gebied beschikbaar te maken, zijn wij genoodzaakt van iedereen een bijdrage te vragen. In de bijdrage van de kernen is ook een deel voor de buitengebieden ingesloten. We willen dus op solidaire wijze met elkaar zorgen voor snel en betrouwbaar internet, voor alle bewoners in Oldambt.

Waarom betalen we niet allemaal evenveel?

Oldambt vormt een omvangrijk gebied met ongeveer 6250 woningen. Op basis hiervan is een reële inschatting gemaakt van de totale graafwerkzaamheden en overige aanlegkosten. De aanlegkosten voor de adressen zonder kabel zijn daarbij een stuk hoger dan de adressen met kabel. De adressen zonder kabel liggen namelijk vooral in het buitengebied, terwijl de adressen met kabel zich bijna allemaal in de dorpskernen bevinden. Vanwege de grotere afstanden tussen de woningen in het buitengebied ontstaat er een aanzienlijk prijsverschil.

Dit verschil laten wij terugkomen in het aanbod. Om te kunnen starten met de aanleg moet 50% van alle adressen zich vóór 30 november 2020 aanmelden bij GlasDraad. Wanneer we de kosten exact zouden middelen, wordt het voor de groep zonder kabel goedkoper maar voor de bewoners met kabel duurder. De kans dat de 50% aanmeldingen wordt gehaald, is dan veel kleiner. Bewoners met kabel ervaren nu immers minder problemen met internet. Op deze manier wordt volgens ons tot een acceptabele hoogte ingezet op solidariteit binnen Oldambt.

Waarom betaalt de provincie niet mee?

Conform de Telecommunicatiewet is het aanleggen van glasvezelnetwerken in ons land voorbehouden aan marktpartijen. Toch worden sommige initiatieven (mede)gefinancierd via overheidssubsidies. Hiervoor gelden echter heel strenge voorwaarden en regels, waardoor altijd maar een deel van de adressen in aanmerking komen. Daarnaast mag dit pas als er na lang onderzoek geen enkele marktpartij geïnteresseerd is in de aanleg.

GlasDraad wil juist de gehele regio van glasvezel voorzien. Dat is immers goed voor de ontwikkeling, de leefbaarheid en de toekomst. Daarnaast houdt GlasDraad zich liever verre van overheidssubsidies omdat we niet afhankelijk willen zijn van (Europese) juridische besluitvorming, met alle gevolgen van dien.

Onze serviceproviders

GlasDraad hecht veel waarde aan keuzevrijheid voor bewoners. Wij vinden het belangrijk dat u een abonnement kunt kiezen dat bij uw persoonlijke situatie past. Daarom bieden diverse onafhankelijke serviceproviders hun diensten over ons netwerk aan.

Als de campagne gaat starten zullen wij informatie geven over de providers en hun pakketten

U kunt zich pas na de vraagbundeling aanmelden bij een serviceprovider.

Hieronder vindt u een overzicht van de serviceproviders* waaruit u kunt kiezen.

Er kunnen nog providers wijzigen of bij komen.